Administrativní služby

Provádíme digitalizaci, archivaci i skartování dokladů a další elektronické zpracování dat. Nabízíme vedení účetnictví i daňové evidence a s tím spojenou agendu.